Λίπανση Βιολογικής Καλλιέργειας

Χλωρή Λίπανση - Κοπριά

Για την επίτευξη της σωστής λίπανσης στις βιολογικές καλλιέργειες, όπου απαγορεύεται κάθε τύπου χημικού λιπάσματος, καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς τρόπους, εναρμονισμένους και με τους κανονισμούς που διέπουν τη βιολογική γεωργία αλλά και τη φιλοσοφία αυτής. Έτσι, λοιπόν, και εμείς στα Βιολογικά Κτήματα Μανιάς για την λίπανση των καλλιεργειών μας χρησιμοποιούμε την κλασσική μέθοδο της κοπριάς.

Από την αρχαιότητα η κοπριά αποτελούσε το μοναδικό τρόπο λίπανσης όλων των καλλιεργειών. Κατά μέσο όρο και ανάλογα με την προέλευση της (είδος ζώου, είδος εκτροφής κτλ) μπορεί να προσδώσει στο έδαφος 4-5 κιλά αζώτου, 2-3 κιλά φωσφόρου, περίπου 7 κιλά καλίου , 6-7 κιλά ασβεστίου, 2 κιλά μαγνησίου και 1 κιλό θείου όταν εφαρμόζεται 1 τόνος κοπριάς ανά στρέμμα καλλιέργειας. Εμπλουτίζεται ωστόσο το έδαφος σε μικρές ποσότητες και με ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για τη θρέψη των φυτών όπως μαγγάνιο, ψευδάργυρο, βόριο κ.α.